O nas

Zwierzętarnia Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii jest jednostką pomocniczą podległą Kierownikowi Katedry, powołaną przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzeniem nr 75 z dnia 10 gr. 2008 r.
Jesteśmy wpisani przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do wykazu jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach pod nr. identyfikacyjnym 0097.
Posiadamy zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii, że Zwierzętarnia spełnia warunki utrzymania zwierząt doświadczalnych, oraz zezwolenie na hodowle zwierząt laboratoryjnych.
Mamy również pozwolenie na hodowle i utrzymanie zwierząt genetycznie modyfikowanych (GMO).

 

Opis warunków technicznych

Łączna powierzchnia Zwierzętarni wynosi 155 m2.
Na hodowle myszy laboratoryjnych przeznaczono 5 pomieszczenia (4 x 13 m2), z czego trzy zajmuje szczep myszy z obniżoną odpornością ( NOD-SCID , NSG) Pomieszczenia hodowlane zaopatrzone są w jałowe nawiewy( filtry HEPA) połączone z autonomiczną wentylacją Zwierzętarni.
Ponadto pokoje do hodowli myszy NOD-SCID wyposażone są w dwie szafy laminarne oraz regał indywidualnie wentylowany w których hodowane jest stado podstawowe oraz klatki z mikroizolatorami i komory laminarne (dla zwierząt przeznaczonych do doświadczeń), co tworzy podwójną barierę sanitarno – epidemiologiczną konieczną przy hodowli organizmów ze znacznymi niedoborami immunologicznymi.
Autonomiczna klimatyzacja zapewnia temp. 220C (+/- 2C), wilgotność 50% (+/- 10%) oraz 15 wymian powietrza na godz.
Zmywalnia wyposażona jest w komorową myjnie klatkową oraz sterylizator parowy.

W części hodowlanej wykorzystuje się oświetlenie sztuczne, sterowane automatycznie /12 godzin jasnych, 12 godzin ciemnych

Aktualnie hodujemy następujące szczepy myszy laboratoryjnych:
NOD-SCID
NSG
C57Bl
Balb/c
SKG